Electroerosió

L’electroerosió és un procés de fabricació que consisteix en la generació d’un arc elèctric entre una peça i un elèctrode en un medi dielèctric per arrencar partícules de la peça fins aconseguir reproduir en ella les formes de l’elèctrode.

El procés d’erosió tèrmica extreu metall mitjançant una sèrie de descàrregues elèctriques recurrents entre una eina de tall que actua com a elèctrode i una peça conductora, en presència d’un fluid dielèctric. L’escalfor de la descarrega vaporitza partícules diminutes del material de la peça i de l’elèctrode, que són eliminades del forat pel dielèctric que flueix constantment.

Reproduim fidelment el dibuix del client en el nostre electrode per poder fabricar la peça amb la millor qualitat i en espais de temps d’entrega molt ajustats.