Gravat Químic

És un procediment tecnològicament avançat, basat en la dissolució controlada del metall mitjançant solucions químiques que ho dissolen per una acció fisicoquímica. Aquesta tècnica és molt recomanable per a peces metàl·liques d’alta precisió, tot i que tinguin geometries complexes. El gravat químic aporta alta precisió a les toleràncies requerides i permet una gran flexibilitat i rapidesa en la modificació de la fabricació de matrius.

Ideal per aplicar en plaques professionals i petits objectes, com clauers, regles, invitacions, targetes de visita, la seva versatilitat admet qualsevol superfície (alumini, acer i coure, entre d’altres) i element.