Impressió 3D

A partir de fitxer informàtic podem fabricar les seves peces metàl·liques úniques o en petites series amb alta complexitat mitjançant la impressió 3D de les mateixes reproduint fidelment el seu original informàtic i en un estalvi considerable de temps en comparació a la fabricació clàssica per mecanitzat.