Impressió Digital

Imprimim les seves etiquetes en impressores laser així com el tall i desmotllament de les mateixes sense la necessitats de troquels de tall ni de muntatge de colors. Això ens permet la possibilitats de realització d’etiquetes per les seves màquines d’etiquetatge amb un gran estalvi per les petites series al suprimir la necessitats de construcció d’un troquel de tall i evitar també la necessitats d’un gran estoc de les mateixes a l’oferir la possibilitat de fer segons necessitats.