Política de Qualitat
i Medi Ambient

Des dels seus orígens als temps actuals, la Direcció de AGS Diffusion SL
sempre ha apostat per la innovació, i per reinventar-se, promoguts per una raó…
Obtenir l’Excel·lència en cada projecte que realitzem!

En AGS Diffusion SL assegurem una millora contínua, en els nostres processos i en les nostres relacions amb les parts interessades aportant tots els recursos necessaris per a continuar sent una empresa de referència en el sector del gravat industrial.

La satisfacció dels clients, el respecte i compliment de la legislació i reglamentació mediambiental vigent són punts fonamentals del nostre negoci.

La Direcció de AGS Diffusion SL ens hem compromès a establir i complir un Sistema Integrat de Gestió basats en les normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, i els requisits d’aplicació en la nostra empresa.

Aquest Sistema Integrat de Gestió, té com a compromís el garantir i proporcionar als nostres clients, un servei i treball de la màxima qualitat, obtenint així la seva plena satisfacció.

Compromesos i preocupats per la protecció del Medi ambient i la prevenció de la contaminació, avaluem l’impacte ambiental de la nostra activitat, tractant de reduir-lo. Fomentem i transmetem, tant als treballadors de AGS Diffusion SL com als nostres col·laboradors, una bona gestió dels residus, la minimització i reciclatge, així com l’ús eficient de recursos naturals, matèria primera i energia.

Tractem de reduir al màxim l’ús de matèries primeres optimitzant els nostres processos en cadascuna de nostres maquines, així com la reducció de l’ús d’olis i de filtres d’aquestes.

Reciclem tot el sobrant i investiguem i treballem en processos on les matèries primeres es redueixen al màxim sense descurar la qualitat dels nostres gravats mitjançant un constant procés de recerca i desenvolupament de noves màquines i processos al costat dels nostres proveïdors.

A aquest compromís empresarial, se li afegeix l’aconseguir el màxim nivell de seguretat i salut en el treball complint la legislació vigent en aquesta matèria i basant-se en el principi de la millora contínua de l’acció preventiva.

Som conscients de les circumstàncies canviants que es produeixen en el nostre sector i de la necessitat de millorar aconseguint metes, per la qual cosa ens comprometem a marcar periòdicament objectius amb la fi que l’empresa avanci amb l’eficàcia i agilitat que l’entorn ens exigeix.

Aquesta política d’empresa es fixarà a tots els nivells i en totes les seccions i departaments de la Companyia. Per a l’assoliment dels nostres propòsits és necessari, i així és entès per la Direcció, arribar a un compromís i col·laboració total entre totes les seccions i amb tot el personal que forma AGS Diffusion SL facilitant la comunicació, la involucració i transmetent la nostra obstinació per la competitivitat interna i externa.

Sr. Joan Aguilar Destart
Vilamalla, 16 de març de 2021